top of page

CONSULTING

Merateľná zmena.

  • On-site / Online

Opis služby

Prevedieme Vás všetkými krokmi transformácie, od definície potrieb až po validáciu riešenia. Pomôžeme vám zosúladiť finančné hľadisko so zákazníckymi očakávaniami, procesmi a rastom zamestnancov. V doméne Consulting sa špecializujeme na: • Policy Deployment: pretavenie vízie a stratégie do merateľných ukazovateľov, priorít a nástrojov implementácie • Zavedenie tradičného, agilného alebo hybridného systému projektového riadenia • Optimalizáciu procesov vo výrobe a službách


bottom of page