top of page

Dostupné online

EDUCATION

Udržateľný rast.

  • On-site / Online

Opis služby

Vzdelávanie je cesta a my Vás na tej vašej podporíme vhodnými metódami projektového vzdelávania, procesného myslenia a rozvoja zamestnancov. Posilnite svoje kompetencie, aby ste sa mohli čo najefektívnejšie venovať tomu, čo vás baví. V doméne Education poskytujeme: • Zážitkové školenia umožňujúce osvojenie a vyskúšanie metodík v praxi • Facilitovanie workshopov zameraných na riešenie problémov • Odborné vystúpenia a diskusie počas konferencií a seminárov COEDU je oficiálnym partnerom Business Agility Europe a prináša možnosť slovenským firmám zúčastniť sa prestížneho online podujatia zameraného na riešenia, ktoré pomáhajú organizáciám proaktívne sa prispôsobovať trhu. Ak je cieľom vašej organizácie dosahovať strategické ciele v zložitom a neistom prostredí, vytvárať hodnotu pre všetky zainteresované strany a integrovaným spôsobom spravovať témy ako compliance, bezpečnosť, udržateľnosť či životný cyklus, pripojte sa k nám online. Viac informácií nájdete na www.businessagilityeurope.com a cez náš kontaktný formulár.


bottom of page